Facebook
Flickr
Twitter
Tweet

Vagyonközösség

rendszerint csak a házastársak közt fennálló V.; az osztrák polgári törvénykönyv és ennek nyomán a mi jogi nyelvünk azonban V. névvel jelöli a társasági (magánjogi v. kereskedelmi) viszonyt is, értve ezzel oly közösséget, mely két v. több személy közt akár munkájuknak, akár vagyonuknak egyesítése folytán közös haszon és teherviselés végett alakul. (V. ö. Társaság címszón kivül: osztrák polgári tvkv 1175-1216. §-ait, amelyeket joggyakorlatunk - törvény hiányában - nem ugyan törvény erejéből, hanem szokásjogilag a magyar jogban is általában véve követ; a kereskedelmi társaságok tekintetében 1875. XXXVII. t.-c. VII-XI. címeit.) V.-nek nevezik azt a viszonyt is, amely ugyanazon dolog több tulajdonosa között a közös dolog tekintetében fennáll. A V.-nek különleges alakzatai a magyar jogban az osztatlan örököstársak közti viszony (amely a közös tulajdonnak egy neme), továbbá a közbirtokosság és a határőrvidéki házközösségi intézmény.

 

Forrás. Pallas Nagylexikon

Ingatlanpiaci hírek

Még több

Hírlevél

Ingatlan szótár

  • Vagyonközösség

    rendszerint csak a házastársak közt fennálló V.; az osztrák polgári törvénykönyv és ennek…

  • Hagyaték

    az örökhagyó hátrahagyott vagyonának összessége; a meghaltnak vagyona mint jogi egész (hereditas,…

  • Vagyonjog

    az ember azon magánjogi viszonyainak foglalatja, amelyek bizonyos dolgokra (vagyonra) vonatkoznak,…

Még több