Facebook
Flickr
Twitter
Tweet

Vagyonjog

az ember azon magánjogi viszonyainak foglalatja, amelyek bizonyos dolgokra (vagyonra) vonatkoznak, szemben a családi és az öröklési joggal, amelyeknél a jogviszony központja a házasság és a család. A vagyonjog körébe tartozik: 1. dologbeli jog, amelyhez számítjuk a tulajdon-, zálog- és szolgalmi jogot, a dologi terheket, az urbéri és rokon természetü viszonyokat, a szellemi javakon való jogot (l. Szerzői jog); 2. a kötelmi jog, amely a tisztán személyes vagyonjogot alkotja. A dologbeli és a kötelmi jog közti lényeges különbségek a következők: a) a dologbeli jog gyakorlásához egy személy elégséges, sőt több személy rendesen ki is van zárva, a kötelmi jog gyakorlásához legalább két személy kell: a jogosított és a kötelezett; b) a dologbeli jogot mindenki ellen, sőt minden személyre való tekintet nélkül érvényesíthetni, ha az sérelmet szenved, a kötelmi jogot csak a kötelezett ellen, mert csak ez sértheti meg; c) a dologbeli jog rendesen állandóbb jellegü, mint a kötelmi jog, amely teljesítés által rendesen megszünik.

 

Forrás:Pallas Nagylexikon

Ingatlanpiaci hírek

Még több

Hírlevél

Ingatlan szótár

  • Vagyonközösség

    rendszerint csak a házastársak közt fennálló V.; az osztrák polgári törvénykönyv és ennek…

  • Hagyaték

    az örökhagyó hátrahagyott vagyonának összessége; a meghaltnak vagyona mint jogi egész (hereditas,…

  • Vagyonjog

    az ember azon magánjogi viszonyainak foglalatja, amelyek bizonyos dolgokra (vagyonra) vonatkoznak,…

Még több